COVID-19 

Les mer om hvordan du kan kontakte oss her.

Venter store endringer i inkassobransjen

Lindorff tror endringer i inkassoloven kan bidra til en mer kompetent og forbrukervennlig bransje. Det kan også gjøre det mindre attraktivt for useriøse aktører å etablere seg.

– En slik utvikling av inkassobransjen vil være bra for hele samfunnet, og er noe vi støtter fullt og helt, sa selskapets administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i går på den årlige Lindorffkonferansen i Oslo.

I dag er det mange inkassoselskap som behandler folk som skylder penger på en god måte, men det er også en del som ikke gjør det. Noen strekker regelverket for langt for å tjene mer, mens andre mangler tilstrekkelig kompetanse og forståelse av hva som er god inkassoskikk.

– Dette er problemstillinger som inkassobransjen tradisjonelt ikke har snakket høyt om.

Det må vi endre, for dette er helt klart utfordringer som vi må ta tak i. Ett sted å begynne er med inkassoloven, sa Hjellegjerde Martinsen.

Et forslag til fornyet lov og forskrift skal leveres til justisdepartementet innen 1. januar – før det går til høring og så videre til Stortinget. Lindorff bidrar med faglig kompetanse til arbeidsgruppen som lager forslaget. Selskapet har ikke direkte innsyn i arbeidet som pågår fordi det er unntatt offentligheten.

Fire mulige endringer

Basert på mandatet til arbeidsgruppen, politiske føringer og den generelle samfunnsdebatten rundt inkasso har Lindorff likevel noen klare formeninger om hva som kan komme. Det venter at:

  • det vil innføres lavere salærer, med særlig vekt på små inkassokrav.
  • det kommer skjerpede krav til kompetanse i inkassobransjen.
  • loven vil bli mer tydelig på hva som er god inkassoskikk og hva som ikke er det.
  • det vil komme skjerpede tiltak, som bøter, mot aktører som ikke følger loven.

– Hvis det blir som vi tror vil disse endringene sannsynligvis gjøre det mindre attraktivt for useriøse aktører å etablere seg. Det som er enda viktigere er at endringene kan bidra til en mer kompetent og forbrukervennlig bransje, sa Hjellegjerde Martinsen.

– Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at vi snakker om en stor omstilling av inkassobransjen, som mange aktører nok ikke er forberedt på, sa hun.

For Lindorff er det viktig med en lov som er rettferdig og rimelig for alle parter: långiverne og selskapene som er kunder, forbrukerne og inkassoselskapene. Loven må sørge for at bransjen har forutsetningene for fortsatt å kunne drive med forsvarlig inkassodrift.

Er bekymret

Inkassogjelden i Norge bikket for første gang 100 milliarder kroner i juni, og stadig flere sliter med å gjøre opp for seg.

– Vi er bekymret for denne utviklingen, og det understreker viktigheten av at vi har en bransje med kompetansen og evnen til å håndtere denne utviklingen på en ansvarlig måte, sa Hjellegjerde Martinsen.

– Det er god folkeskikk å gjøre opp for seg, men det er definitivt ikke god folkeskikk å presse for hardt på for å få noen til å betale, sa hun.