Fakta om Lindorff og Intrum-konsernet

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp.

En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

Mer om Intrum-konsernet

Følg Lindorff på sosiale medier

Publikasjoner

Publikasjonene fra Lindorff og Intrum-konsernet gir en oversikt over utvklingen innen mislighold og betalingstrender i Norge, Norden og Europa. Publikasjonene baserer seg på Lindorffs og Intrums egne data, i tillegg til offentlig informasjon.

Se alle publikasjoner.


Contact person

Pressekontakt

Bunny Nooryani

Direktør Marked og Kommunikasjon

+47 480 27 575

Bunny.Nooryani@lindorff.com