Webinar, seminar og kurs

Våre kommende webinarer:

23. september 2021, kl. 12:30-14:30

Kurs i inkassosakens gang del 2

Kurs i inkassosakens gang, del 2 med advokat Geir Gregersen. I dette kurset vil Gregersen gå i dybden på trehovedtemaer;

  1. Tvistesaker
  2. Foreldelse
  3. God inkassoskikk

Pris: 

Kunder av Lindorff: 990,- inkl. moms

Ikke kunde av Lindorff: 1390,- inkl. moms


28. oktober 2021 kl. 12:00-16:00

Lindorff Live

På Lindorff Live samles beslutningstakere fra næringslivet og andre som er opptatt av hvordan vi i fellesskap kan fremme en sunn økonomi i kjølvannet av pandemien.

Sammen med ledere og eksperter diskuterer vi hvem som har kommet styrket ut av pandemien og hva vi kan lære av dem som lykkes med å omstille seg. Kan vi forvente en strøm av inkassosaker og konkurser når de statlige støttetiltakene avvikles? Og hva skjer med den delen av befolkningen som har fått en betydelig strammere økonomi?


30. september 2021

Webinar for offentlig sektor

Mer info og påmelding kommer.


11. november 2021

Lovendinger: ny finansavtalelov og ny arvelov

Advokat Geir Gregersen vil ta oss gjennom ny finansavtalelov og ny arvelov.

Mer info og påmelding kommer.


25. november 2021

Autowebinar

Mer info og påmelding kommer.