Pensjonistforbundets og Lindorffs økonomitelefon for pensjonister

Lindorff inngikk et faglig og økonomisk samarbeid med Pensjonistforbundets økonomitelefon for pensjonister i 2018, et tilbud som gir økonomisk veiledning til eldre.

Økonomitelefonen er et gratis tilbud for pensjonister som opplever at økonomien i hverdagen ikke strekker til, eller hvis de er utsatt for uforutsette økonomiske problemer.  

Pensjonistforbundet startet Økonomitelefonen i 2016 og har tidligere fått økonomisk støtte fra NAV. I 2018 ga Lindorff 350 000 til Økonomitelefonen, som sikrer at tjenesten kan fortsette videre. Tjenesten heter nå Pensjonistforbundets og Lindorffs økonomitelefon for pensjonister. Carsten O. Five er daglig leder.

I tillegg til økonomisk støtte, bidrar Lindorff også med faglig støtte til Økonomitelefonen ved at vi:

  • Holder kurs og seminarer for rådgiverne i Økonomitelefonen
  • Jevnlig mottar tilbakemeldinger på hvilke problemstillinger de som ringer inn er opptatt av. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å tilby gode betalingsløsninger for eldre.

Du kan ringe Økonomitelefonen på 22427300. Telefonen har åpningstid fra klokken 10:00 til kl. 14:00 alle virkedager, unntatt juli.