European Payment Report

Rapporten beskriver hvilken betydning sen betaling har for vekst og utvikling blant europeiske og norske selskaper.