5 viktige momenter du må huske i likviditetsbudsjettet

Synes du det er vanskelig å dekke kostnadene til bedriften din? Da kan et godt likviditetsbudsjett være redningen. Et likviditetsbudsjett er overraskende enkelt å lage og passer til alle typer bedrifter. Tar du hensyn til disse 5 momentene blir budsjettet et godt verktøy for bedre kontroll på økonomien.

Følg disse tipsene for å komme i gang med å lage et likviditetsbudsjett for din bedrift. Du kan også laste ned gratis mal for likviditetsbudsjett.

1) Budsjetter med realistiske inntekter og kostnader

En vanlig feil mange gjør når de setter opp budsjetter generelt er å basere de på urealistiske tall. I et likviditetsbudsjett vil realistiske tall være avgjørende, siden budsjettet gir et bilde av om du faktisk kan betale regningene dine eller ikke. 

Det er fort gjort å overvurderer inntektene og undervurderer kostnadene til bedriften. For at budsjettet skal hjelpe deg med å få bedre kontroll på økonomien, må inntektene og kostnadene stemme mest mulig overens med virkeligheten.

Den største feilen mange gjør er å basere budsjettet på ønsketenkning, istedenfor å lage et realistisk budsjett
.

Slik budsjetterer du med realistiske tall: 

Hvis du har hatt bedriften din en stund kan du ta utgangspunkt i faktiske inntekter og kostnader fra tidligere år. Hvis du har en nyoppstartet bedrift kan du ikke basere budsjettet på tidligere tall, og må i stedet gjøre noen antagelser. 

Før du setter opp budsjettet bør du ha tenkt gjennom:

  • Hvordan er prisutviklingen? Både i markedet generelt og på egne produkter og tjenester.
  • Blir bedriftens inntekter eller kostnader påvirket av sesong?  
  • Er det andre endringer som vil påvirke bedriftens inntekt og kostnad?

Les også: Slik får du bedre likviditet i en sesongbasert bedrift

 

2) Vent med å føre inntekt til kunden har betalt

Likviditetsbudsjettet skal gi et bilde av hvor mye penger du har tilgjengelig i en gitt periode, gjerne for en måned av gangen. Derfor bør du først budsjettere med inntekter fra en kunde når kunden har betalt bedriften din. 

Slik beregner du når kunden betaler:

Ta utgangspunkt i dato for salget og legg til kredittiden du har gitt kunden, for eksempel 14. dager. Hvis du har mange kunder som betaler senere enn avtalt bør du legge inn enda lenger tid mellom salget og når du forventer å få pengene. 

Har du problemer med kunder som ikke betaler når de skal? Prøv en av løsningene våre på inkasso. (Fra kr. 0,- i månedsavgift). 

 

3) Husk å ta med merverdiavgift på både inntekter og utgifter

Siden likviditetsbudsjettet viser de faktiske beløpene som blir betalt inn og ut, må du huske å inkludere merverdiavgiften. Hvis kundene dine ikke betaler for produktet eller tjenesten de har kjøpt innen forfall, må bedriften din likevel betale mva til vanlig frist. Hvis du ikke betaler innen fristen, får du renter på beløpet.

Bedriften din må alltid betale mva til vanlig forfall, selv om kunden det er fakturert mva for ikke har betalt deg.
.

Frister for betaling av mva: 

Du skal levere mva-melding og betale mva seks ganger i løpet av et år som hovedregel. Under finner du oversikt over terminene og frist for betaling for den enkelte terminen: 

  • 1. termin: januar/februar. Frist: 10.april
  • 2. termin: mars/april. Frist: 10. juni
  • 3. termin: mai/juni. Frist: 31. august
  • 4. termin: juli/august. Frist: 10. oktober
  • 5. termin: september/oktober. Frist: 10. desember
  • 6:. termin november/desember. Frist: 10. Februar

Du finner mer informasjon om betaling av mva på Altinn.no.

 

4) Før kostnadene i perioden du betaler dem

Flere leverandører fakturerer for flere måneder av gangen i en samlet faktura. I likviditetsbudsjettet fører du beløpet som skal betales i måneden fakturaen forfaller, istedenfor å fordele kostnaden på de ulike månedene. For eksempel hvis du får en faktura fra en leverandør så fører du ikke kostnaden i måneden hvor du gjør avtalen, men måneden du faktisk betaler fakturaen.

 

5) Oppdater budsjettet ofte

For å få et mest mulig realistisk likviditetsbudsjett må du oppdatere budsjettet ofte. Når budsjettperioden er over bør du sammenligne de faktiske kostnadene og inntektene med de du har budsjettert for. Juster budsjettet for neste budsjetteringsperiode hvis tallene avviker. 


Husk at budsjettet ikke trenger å være komplisert. Last ned gratis mal for likviditetsbusjett og kom i gang med ditt eget budsjett. 


Last ned gratis mal for likviditetsbudsjett